خانه / پزشکی در سفر / پيشگيری از مشکلات دندان در مسافرت

پيشگيری از مشکلات دندان در مسافرت

نکات زير در ارتباط با مشکلاتی که ممکن است حين سفر برای دندان ها اتفّاق بيفتد به اجمال و اختصار عنوان می شود تا در صورت لزوم مورد توجّه و استفاده قرار گيرند:

پيشگيری از مشکلات دندان در مسافرت

قبل از سفر حتماً توصيه می شود که سری به دندانپزشک خانواده بزنيد تا اگر کِرم خوردگی وجود داشته، حتّی اگر در مراحل اوّليه باشد مورد رسيدگی قرار گرفته و باعث دردسر نشود.

پُر کردگی هائی که اشکال دارند عوض می شوند. به خصوص کسانی که به غوّاصی می روند، بهتر است که به اين مسئله توجّه کنند، برای اين که اين دندان ها  به علت تحمل فشار زياد، بيشتر در معرض خطر هستند. چون پُر کردگی هائی که اشکال دارند می توانند از دندان جدا شده و حتّی منفجر شوند و توليد شوک کنند.

در اين ديدار جرم های دندان هم برداشته می شوند تا در سفر خطر عفونت لثه ها کمتر باشد. دندان های مصنوعی به هر شکل که هستند بايد کنترل و اصلاح شوند.

يک عکسبرداری کامل از دندان ها از منتهااليه چپ تا منتها اليه راست (Panorama ياO.P.G.) انجام شود که چنانچه مشکلی در هر کجا هست بطور کامل نشان داده و رسيدگی شود.

در سفر معمولاً کمتر به نگهداری دندان ها توجّه می شود.

توصيه می شود هر بار بعد از غذا اگر امکان مسواک زدن نيست دهان با آب کاملاً شسته شود. همچنين آدامس و يا آب نبات های بدون قند همراه داشته باشيد تا بعد از غذا و شستن دهان با آب، از آن استفاده کنيد. چون با استفاده از اين آدامس ها و يا آب نبات ها  بزّاق دهان تحريک و بيشتر ترشح می کند و موادی که در بزّاق هستند باعث خنثی شدن اسيدهائی می شود که در اثر خوردن غذا در دهان ايجاد شده است.

توصيه می شود از مصرف مواد غذائی که درصد بالای مواد نشاسته و يا قند دارند خودداری شود زيرا باعث کِرم خوردگی بيشتر دندان ها می شوند. به جای آنها بيشتر از سبزيجات خام مثل هويج وکلم و خيار و… و يا ميوه ها مثل سيب و گلابی و… مصرف شود، چون اينها به تميز کردن دندان ها کمک می کنند. همچنين به جای انواع نان سفيد، بيشتر از نان هائی استفاده شود که درصد بالائی سبوس دارند(نان سياه). همچنين توصيه می شود از نوشيدنی های رايج در سفر، مثل ليموناد يا کوکاکولا يا… کلاً نوشيدنی هائی که دارای قند هستند، دوری کرده و بيشتر از آب و يا آب معدنی استفاده شود.

در موارد اورژانس در سفر چگونه رفتار کنيم:

 در موارد اورژانس، ضمن تماس، اطلاعات زير را تا رسيدن به محل، در اختيار مسئول يا مسئولين مربوطه قرار دهيد:

ـ همه ی اطلاعات:( چگونه، کی، کجا اتفّاق افتاده و مشخصات مريض مثل سن، سابقه بيماری های مريض، خونريزی و…) بايد به پزشک ارائه شود.

ـ خونريزی شديد.

ـ زخم های خيلی شديد در صورت.

ـ اگر شکستن جمجمه را حدس می زنيد( خونريزی از داخل گوش ها)

ـ شکستن استخوان های صورت و فک.

در ارتباط با اورژانس دندانپزشکی نيز ارائه اطلاعات لازم تا رسيدن به دندانپزشک ضروری است:

ـ همه اطلاعات:( چگونه، کی، کجا اتفّاق افتاده و مشخصات مريض مثل سن، سابقه بيماری های مريض، خونريزی و…) بايد به دندانپزشک ارائه شود.

ـ حادثه برای کدام دندان اتفّاق افتاده است(چنانچه بيمار کودک است، آيا دندان شيری است يا دندان های دائم. )

ـ زخم های صورت مثل لب، چانه، لُپ، زبان و فک و…

  کارهائی که خودتان می توانيد قبل از دسترسی به پزشک، انجام دهيد:

1ـ اگر در اثر تصادف، دندان از جای خود خارج شده باشد:

ـ دندان را حتماً پيدا کرده و مرطوب نگهداشته و هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنيد.

ـ سعی نکنيد دندان را تميز کنيد. اگر خيلی کثيف شده زير آب با فشار خيلی کم چند لحظه نگهداريد. به هيچ عنوان با مواد ضد عفونی کننده تميز نکنيد.

ـ فقط از ناحيه تاج دندان آن را گرفته و به هيچ عنوان به ريشه دندان دست نزنيد.

ـ موادی که برای مرطوب نگهداشتن دندان در خارج از دهان می شود استفاده کرد:

* شيری که هموژنيزه شده (شيرهائی که می شود طولانی مدّت نگهداری کرد).

* مايع سِرُم (Physiologic 0.9% NaCl solution )

* جعبه ای که در چنين مواردی می شود از آن برای نگهداری دندان استفاده کرد، اين جعبه را می توان از داروخانه تهيه و در سفر همراه داشت. (Dentosafebox) اين جعبه محتوی مايعی است که  PH  آن بين  2/7  و3 /7  می باشد و دندان را تا 24 ساعت نگه ميدارد.

* چنانچه هيچ يک از اينها در دسترس نبود، بيمار دندان را در زير زبان خود نگهداری کند تا به دکتر برسد.

ـ دندانپزشک شما چه می کند؟

ـ دندانپزشک شما دندان آسيب ديده را در سر جای خود قرار داده و به وسيله ای که خود تشخيص می دهد آنرا محکم کرده که تکان نخورد و فشار را از روی دندان برمی دارد. ميزان توفيق  اين عمل بستگی به نکات زير دارد:

ـ مدّت زمانی که دندان خارج از دهان بوده است.

ـ چگونگی حمل دندان تا دنداپزشک.

ـ چگونگی محکم نگهداشتن دندان در دهان در جای خود.

ـ پُر کردن ريشه.

ـ شانس نجات دندان آسيب ديده بعد از پنج سال 50% می باشد. ولی در بعضی موارد ممکن است که بعد از چند سال ريشه دندان از بين رفته و دراين حالت بهتر است که دندان کشيده شود.

2ـ دندانی که در اثر ضربه لَق شده باشد:

ـ سعی کنيد که فشار به آن وارد نشود و زودتر به دندانپزشک مراجعه فرمائيد.

3ـ دندانی که شکسته باشد:

قسمتی که شکسته شده پيدا و مرطوب نگهداری و هر چه زودتر به دنداپزشک مراجعه کنيد، چون ممکن است که قسمت جدا شده را بتوان به دندان شکسته چسباند.

در اثر کليّه آسيب های ذکر شده در بالا، معمولاً عصب دندان تحريک شده بعد از مدّتی از بين می رود که در چنين مواردی بايستی عصب دندان کشيده شود. در اين حالت بيمار متحمل درد شديد خواهد شد. دندان هائی که چنين آسيب هائی ديده اند ممکن است که رنگشان تغيير کند، که می شود آنها را مجدداً روشن کرد.

4ـ دندان های مصنوعی شکسته شده:

اگر شکستگی فقط از يک نقطه و خط صاف است، تا رسيدن به دکتر، می توانيد آنرا تميز کرده و بطور موقت با چسب بسيار محکم (مثل چسب دوقلو) چسبانده و استفاده کنيد.

5ـ دندان درد:

چنانچه دندان درد گرفت (که معمولاً در شب درد بيشتراست)، می توان از مسکن هائی که در داروخانه موجود و بدون نسخه داده می شود، استفاده کرد. توصيه می شود ابتدا دو عدد مصرف شود. چنانچه درد ادامه داشت از مسکن مورد نظر می توان هر چند ساعت يک عدد،( بستگی به دُز آن) استفاده کرد تا به دندانپزشک دسترسی پيدا کنيد.

همچنين امتحان کنيد که در اثر سرما و يا گرما کدام بيشتر کمک به آرام کردن درد می کند. در اين صورت با کمپرس سرد و يا گرم حساسيّت آنرا پائين آورده تا به دندانپزشک مراجعه کنيد.

6ـ پُر کردگی دندان:

اگر دندان پُر کرده، خالی شده و درد مداوم داشته باشيد، بايستی که هرچه زودتر به دندانپزشک مراجعه کنيد.

ولی چنانچه دندان پُر کرده، خالی ولی درد آن خيلی شديد و يا مداوم نيست، می توان موقتاً با مسواک خيلی آرام آنرا تميز کرده و در اوّلين فرصت به دندانپزشک مراجعه فرمائيد.

چنانچه روکش موقت دندان افتاده باشد می توان آنرا تميز کرده و موقتاً با کمی خميردندان آنرا سرجای خود قرارداده، بچسبانيد تا به دندانپزشک مراجعه کنيد.

اگر پُل و يا روکش دندان از روی دندان جدا شده باشد و نشود به طريق بالا سرجايش قرار داد آنرا خارج از دهان نگهداری کنيد و هر چه زودتر به دندانپزشک خود مراجعه فرمائيد.  زیرا بويژه در شب، ممکن است به راحتی از دندان جدا شود و راه تنفس را مسدود و باعث خطر جانی شود، در اينصورت بهتر است تا مراجعه به دکتر، در خارج از دهان نگهداری شود.

7ـ در صورت خونريزی بعد از عمل دندان(کشيدن، جرّاحی لثه و…):

ـ خونريزی های کم حتّی بعد از روزها، عادی است.

ـ خونريزی های شديد و دائم بايستی که:

* خون را از دهان خارج کرده ولی دهان را نشوئيد.

*عصبی نشده، آرام بنشينيد و سر خود را بالا نگهداريد.

* گازهای استريل مخصوص و يا دستمال تميز را چند ساعت روی زخم مربوطه قرار داده و با فشار يکسان نگهداريد.

* يک دستمال نمدار سرد پشت گردن بگذاريد.

* از صحبت کردن و جويدن خودداری فرمائيد.

* چنانچه هيچ يک از اين اعمال مفيد واقع نشدند به دندانپزشک و يا اورژانس مراجعه کنيد.

با آرزوی سفری خوش و اينکه نکات فوق به هنگام ضرورت، مفيد واقع شوند.

دکتر ليلا رحيمی

 

نظرات بسته اند

برو بالا !