شعار پیشنهادی شماره 1
شعار پیشنهادی شماره 2
شعار پیشنهادی شماره 3
کانون گردشگران امید حال جوانان
کانون گردشگران امید آینده جوانان
کانون گردشگران امید نشاط جوانان
کانون گردشگران امید حال جوانان
کانون گردشگران امید آینده جوانان
کانون گردشگران امید نشاط جوانان
از سفر شروع کن
جوانی را جستجو کنید
گردش راز زندگی
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
سرای دلربا و پرصفای ایران زمین
نگین درخشان در آسمان ایران زمین
آرمانی و جاودانی،اوج بالندگی وسرافرازی
همراه شو عزیز
همسفر تنها نرو
مسولانه سفر کنید
متفاوت سفر کنید
تجربه سفر گروهی
آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو
در كافه عباسواد صد تمن خرابت شدم مه
قورى درش سرش بود - سرش دست حسين بود
از طبيعت لذت ببريد و از آن براى ساكنان حال و آينده نگهدارى كنيد.
حفاظت از محيط زيست، احترام به قوميت هاى محلى
با روح اميد در سفر همسفرانتان را بيانگيزانيد
زنده ایم ، چون به سفر می رویم
سفر بهانه است، رفتن رسیدن است، پس می روم
من و تو ، تو و من ، ما با هم ، میریم سفر
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
سفر کردم که از یادم نری
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
با سفر آینده خود را بسازید
ما هم سفریم
سفر آغاز یک راه است
سفر می کنم پس هستم.
چه سفرها که تو را می خوانند
سفر می کنم پس هستم.
من و تو ، تو و من ، ما با هم ! ميريم سفرر
سفر جونمه عمرمه حسمه
بسيار سفر بايد كرد!
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی
هر سفر یک زندگی است
سفر یعنی زندگی
سفر اندیشه است
بسیار سفرباید کرد تا پخته شود خامی
ما اهل سفريم
بیا تا برویم
زندگی از دریچه سفر
تفاوت در نگاه مسافر است
ما همسفريم.
تا جون دارم سفر ميرم.
سفر در خون ماست.